Obrana teme doktorske disertacije – Marija Spevan, mag. med. techn.

19.12.2022.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Marija Spevan, mag. med. techn. će u srijedu, 28. prosinca 2022. godine javno braniti temu doktorske disertacije pod nazivom:

„Generacijske različitosti u percepciji vodstva, radnog mjesta i profesionalnog identiteta medicinskih sestara/tehničara na području Primorsko-goranske županije”

pred Povjerenstvom za javnu obranu teme doktorske disertacije u sastavu: doc. dr. sc. Sandra Bošković, prof. reh., izv. prof. dr. sc. Robert Lovrić, mag. med. techn. i izv. prof. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.

Obrana će se održati u predavaonici 1 Medicinskog fakulteta u Rijeci s početkom u 10,00 sati.

Obrana teme doktorske disertacije – Marija Spevan, mag. med. techn.

Skip to content