Obrana teme doktorske disertacije – Tea Mladenić, mag. biotech. in med.

31.01.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Tea Mladenić, mag. biotech. in med. će u utorak, 7. veljače 2023. godine javno braniti temu doktorske disertacije pod nazivom: „Genetička varijabilnost genoma majke kao predispozicija za spontani prijevremeni porod” pred Povjerenstvom za javnu obranu teme doktorske disertacije u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jadranka Vraneković, prof. biol. i kemije, doc. dr. sc. Ana Katušić Bojanac, dipl. ing. mol. biol. i prof. dr. sc. Oleg Petrović, dr. med.

Obrana će se održati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Rijeci u 13,00 sati.

Obrana teme doktorske disertacije – Tea Mladenić, mag. biotech. in med.

Skip to content