Obrana doktorske disertacije – Valentino Pavišić, dr. med.

07.10.2022.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Valentino Pavišić, dr. med. će u petak, 14. listopada 2022. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

„Uloga malih GTPaza iz obitelji Arf u životnom ciklusu citomegalovirusa“

pred Povjerenstvom za javnu obranu doktorske disertacije u sastavu: izv. prof. dr. sc. Berislav Lisnić, dipl. ing. bioteh., izv. prof. dr. sc. Tomislav Kelava, dr. med. i doc. dr. sc. Irena Slavuljica, dr. med.

Obrana će se održati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Rijeci s početkom u 14,00 sati.

Obrana doktorske disertacije – Valentino Pavišić, dr. med.

Skip to content