Obrana teme doktorskog rada – Anja Babić, dr. med.

13.07.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Anja Babić, dr. med., će u četvrtak, 20. srpnja 2023. godine javno braniti temu
doktorskog rada pod nazivom:

„Utjecaj intravenske trombolize i mehaničke trombektomije na promjene
koncentracije interleukina-18 i razgradnih produkata endotelnog glikokaliksa u
bolesnika s akutnim ishemijskim moždanim udarom”


pred Povjerenstvom za javnu obranu teme doktorskog rada u sastavu:

  • nasl. doc. dr. sc. Marina Bralić, dr. med.,
  • prof. dr. sc. Ines Drenjančević, dr. med. i
  • doc. dr. sc. Božena Ćurko-Cofek, dr. med.


Obrana će se održati u predavaonici Zavoda za temeljnu i kliničku farmakologiju s
toksikologijom Medicinskog fakulteta u Rijeci s početkom u 11,30 sati.

Obrana teme doktorskog rada – Anja Baić, dr. med.

Skip to content