Obrana teme doktorskog rada – Ivana Mišković, dr. med. dent.

06.07.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Ivana Mišković, dr. med. dent. će u četvrtak, 13. srpnja 2023. godine javno braniti temu
doktorskog rada pod nazivom:

„Utjecaj aerosola iz uređaja za zagrijavanje duhana i duhanskog cigaretnog dima na
parodontna tkiva i njegov specifični mikrobiom”
pred Povjerenstvom za javnu obranu teme doktorskog rada u sastavu:

  • doc. dr. sc. Romana Peršić Bukmir, dr. med. dent.,
  • izv. prof. dr. sc. Ana Badovinac, dr. med. dent. i
  • prof. dr. sc. Brigita Tićac, dr. med.

Obrana će se održati u predavaonici 9 Medicinskog fakulteta u Rijeci s početkom u 8,30 sati.

Obrana teme doktorskog rada – Ivana Mišković, dr. med. dent.

Obrana teme doktorskog rada – Ivana Mišković, dr. med. dent. – promjena početka obrane

Skip to content