Obrana teme doktorskog rada – Ivana Šutić, dr. med.

11.11.2022.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Ivana Šutić, dr. med. će u četvrtak, 17. studenog 2022. godine javno braniti temu doktorskog rada pod nazivom:

„Citotoksičnost posredovana perforinom i imunoenzimatski status stanovnika u okolici centara za gospodarenje otpadom”

pred Povjerenstvom za javnu obranu teme doktorskog rada u sastavu: doc. dr. sc. Željko Linšak, dipl. sanit. ing., doc. dr. sc. Irena Brčić Karačonji, dipl. ing. med. biokem.i prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac, dr. med.

Obrana će se održati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Rijeci s početkom u 14,00 sati.

Obrana teme doktorskog rada – Ivana Šutić, dr. med.

Skip to content