Obrana teme doktorskog rada – Mateo Jakac, mag. sanit. ing.

28.04.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Mateo Jakac, mag. sanit. ing. će u ponedjeljak, 8. svibnja 2023. godine javno braniti
temu doktorskog rada pod nazivom:
„Kemijska karakterizacija i biološki učinci hrvatskog propolisa u uvjetima in vitro”
pred Povjerenstvom za javnu obranu teme doktorskog rada u sastavu:

  • izv. prof. dr. sc. Mladenka Malenica,
  • dipl. ing. preh. teh., dr. sc. Nevenka Kopjar, znanstvena savjetnica i
  • izv. prof. dr. sc. Dalibor Broznić, dipl. sanit. ing.

Obrana će se održati u predavaonici 8 Medicinskog fakulteta u Rijeci u 13,30 sati.

Obrana teme doktorskog rada – Mateo Jakac, mag. sanit. ing.

Skip to content