Obrana teme doktorske disertacije – Silvija Miletić Gršković, dr. med.

30.11.2022.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Silvija Miletić Gršković, dr. med., će u srijedu, 7. prosinca 2022. godine javno braniti
temu doktorske disertacije pod nazivom:
„Uloga agonista receptora peptida-1 sličnog glukagonu u bolesnika sa srčanim
zatajivanjem”
pred Povjerenstvom za javnu obranu teme doktorske disertacije u sastavu: doc. dr. sc.
Tamara Turk Wensveen, dr. med., prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić, dipl. ing. med.
biokem. i doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med.
Obrana će se održati u predavaonici 9 Medicinskog fakulteta u Rijeci s početkom u
14,30 sati.

Obrana teme doktorske disertacije u novom terminu

Obavijest o javnoj obrani i odgoda planirane obrane

Skip to content