Obrana doktorskog rada – Tihana Zibar Belašić, dr. med. dent.

15.11.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Tihana Zibar Belašić, dr. med. dent. će u petak, 17. studenog 2023. godine javno
braniti doktorski rad pod nazivom:

„Korozija nikal-titanijskih slitina tijekom ortodontske terapije: utjecaj intraoralnog
okoliša na dentalni biofilm i ortodontsku biomehaniku”


pred Povjerenstvom za javnu obranu doktorskog rada u sastavu:
doc. dr. sc. Magda Trinajstić Zrinski, dr. med. dent.,
prof. dr. sc. Marina Lapter Varga, dr. med. dent. i
prof. dr. sc. Ivana Gobin, dipl. sanit. ing.

Obrana će se održati u 13,00 sati u predavaonici P2 Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Obrana doktorskog rada – Tihana Zibar Belašić, dr. med. dent.

Skip to content