Odluka o pokretanju postupka izbora šefa/ice (pročelniika/ice) Katedre za urologiju.

16.05.2022.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na temelju članka 17. stavka 4. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj elektroničkim putem od 06. do 10. svibnja 2022. godine, donosi slijedeću odluku:

I. Pokreće se postupak izbora šefa/ice (pročelnika/ce):
a) Katedre za urologiju.

II. Postupak iz točke I. ove Odluke pokreće se objavom ove odluke na mrežnim stranicama Fakulteta, s danom 16. svibnja 2022.

III. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave.

IV. Uz prijavu pristupnici su dužni dostaviti životopis i programom rada za mandatno razdoblje, a ako se prijava podnosi za naredni mandat pristupnici su dužni dostaviti i izvješće o realizaciji programa rada iz prethodnog mandata (sve navedeno i na CD-u ili USB stick-u kao word doc.).

V. Prijave se podnose Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci

Skip to content