Osvrt na Sanitas 2023

13.04.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Od 16. do 18.3. održan je 6. Studentski kongres zaštite zdravlja – Sanitas 2023 na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Kongresu je nazočilo preko 100 sudionika, što aktivnih, što pasivnih. Ugostili smo studente i studentice sa Sveučilišta Sjever, Zdravstvene fakultete Sveučilišta u Ljubljani, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Prehrambeno biotehnološkog fakulteta, Stomatološkog fakulteta, Fakulteta za biotehnologiju i istraživanje lijekova, Kineziološkog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru, a ostatak su činili studenti našeg fakulteta. Tri dana kongresa obuhvatila su 4 pozvana predavanja, 3 radionice te preko 30 studentskih radova i izlaganja.

Pozvana predavanja održali su naslovni doc. dr. sc. Danko Holjević iz Hrvatskih voda, Eldina Smječanin s Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Sarajevu, dr. sc. Iva Pavlinić Prokurica iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) te doc. dr. sc. Martina Oder s Zdravstvene fakultete Sveučilišta u Ljubljani.

Na radionicama nam se pokazalo kako se izrađuju prirodni sapuni procesom hladne saponifikacije (Maja Kriška), kako se pravilno degustira pivo (Matea Benzan) te kako se od plastičnih vrećica mogu izraditi torbe/neseseri (Tanja Blašković).

Ostvarena je i suradnja s Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika – strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva (HKZR SR DSI) u čije se ime obratio predsjednik komore dr. sc. Bruno Cvetković. Potpomognuo nas je i nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (ZZJZPGŽ). Na otvaranju kongresa, u ime Fakulteta obratila se prodekanica izv. prof. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj. Osim njih, uvodne riječi dali su predsjednica znanstvenog odbora doc. dr. sc. Dijana Tomić Linšak te predsjednik kongresa Bruno Kovač. Posebne zahvale idu svim predsjedavajućim članovima te prof. dr. sc. Ivani Gobin, izv. prof. dr. sc. Mirni Petković Didović i doc. dr. sc. Igoru Dubroviću koji su neumorno bili s nama sva tri dana održavanja.

Studentska izlaganja obuhvatila su niz tematski različitih područja, što kroz postere, što kroz usmene prezentacije. Tematska područja koja su bila najčešća su mikrobiologija, kemija hrane, ekotoksikologija, javno zdravstvo, epidemiologija te prehrana i zdravlje. Svi studentski radovi te sažeci mogu se pronaći u Knjizi sažetaka.

Na kraju kongresa proglašeni su i nagrađeni najbolji poster te najbolja usmena prezentacija!

Još jednom se zahvaljujemo svima te se nadamo da se vidimo na Sanitas 2024!

Više o konferenciji
Skip to content