Prof. dr. sc. Alan Šustić

16.11.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Komemoracija će se održati u ponedjeljak, 27. studenog 2023. u 13h u Centru Gervais u Opatiji, u organizaciji KBC Rijeka, Medicinskog fakulteta u Rijeci, Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci.

In memoriam Alan Sustic: our friend forever – The SepsEast community

„Preminuo je prof. dr. sc. Alan Šustić dr. med.“

Alan Šustić rođen je u Rijeci 16. srpnja 1965. Osnovnu i srednju školu završava u svom voljenom gradu nakon čega upisuje i završava Medicinski fakultet u Rijeci 1989. Smrt oca Vladimira Šustića poznatog riječkog kirurga i profesora na Medicinskom fakultetu u Rijeci godine 1985. upravo tijekom njegovog studija medicine bio je za mladog čovjeka težak udarac, ali i motiv za još predaniji rad. Početak svoje karijere u Hitnoj službi KBC-a Rijeka godine 1990. nastavio je sa specijalizacijom iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja koju završava 1996. Alan Šustić je kao liječnik dragovoljac i kasnije član anesteziološko-kirurških ekipa bio sudionik Domovinskog rata. Domovinski rat je obilježio je dio njegovog perioda specijalizacije, što mu je donijelo neprocjenjivo iskustvo, nova poznanstva i prijateljstva ali i još jedan ožiljak koji ga je pratio u daljnjem životu. Još kao specijalizant 1995. osniva ambulantu za ultrazvučnu dijagnostiku vrata s interventnom sonografijom što ubrzo uvodi u rutinski rad i svakodnevnu primjenu ultrazvuka u evaluaciji bolesnika u Jedinici intenzivnog liječenja. Zajedno sa suradnicima 1996. po završetku specijalizacije uvodi, prvi u ovom dijelu Evrope, u kliničku praksu metodu perkutane dilatacijske traheotomije koja se danas rutinski primjenjuje u Jedinici intenzivne medicine Klinike za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i terapiju bola, KBC-a Rijeka. Godine 1998. osniva i vodi Ambulantu za bol i palijativnu medicinu unutar tadašnjeg Zavoda za anesteziologiju i intenzivno liječenje. Akademski rad je pratio u stopu njegov stručni uspon pa godine 2000. stječe zvanje docenta, a već u travnju 2001. godine osniva, prvu u Republici Hrvatskoj, Katedru za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Alan Šustić postaje njen prvi Pročelnik, a tu je funkciju obnašao do kraja svog života. Preuzimajući vodstvo Zavoda za anesteziologiju i intenzivno liječenje 2003. bilo je ključno za događaj koji će se dogoditi već godinu dana kasnije (2004.) kada osniva prvu Kliniku za anesteziologiju i intenzivno liječenje u Republici Hrvatskoj. Nije trebalo dugo, već 2004. stječe titulu izvanrednog profesora na istoimenoj Katedri da bi tri godine kasnije (2007.) stekao uvjete za zvanje redoviti profesor. Godine 2008. izabran je za dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a tu funkciju obavlja do 2014. U međuvremenu je 2013. izabran u trajno zvanje redoviti profesor. Paralelno s krajem mandata Dekana Medicinskog fakulteta u Rijeci osniva Fakultet zdravstvenih studija  što predstavlja prvi sveučilišni studiji za medicinske tehničare, fizioterapeute i primalje u Republici Hrvatskoj. Funkciju dekana novoosnovanog fakulteta obnaša od 2014. do 2020. 

Kako su njegova stručnost, znanje i utjecaj bili poznati i izvan Republike Hrvatske, Alan Šustić je 2009. osnovao Katedru za anesteziologiju i reanimaciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (BIH) na kojoj je obavljao funkciju pročelnika do 2015.

Kao člana uređivačkog odbora ili kao glavnog urednika može ga se naći u časopisima: Medicina, Acta Anaesthesiologica Croatica, World Journal of Critical Care Medicine, Critical Ultrasound Journal, Frontiers in anesthesiology, Rauche i Signa Vitae, Critical Care Medicine.

Kao mentor je bio nezaobilazan ne samo zbog svog ogromnog znanja već i zbog svoje želje za stvaranjem mladih stručnjaka i znanstvenika gdje je bezrezervno davao sebe, pa je pod njegovim mentorstvom izrađeno više diplomskih radova, šest magistarska radova i devet doktorskih disertacija.

Godine 2001. ustrojio je „Kabinet vještina“ specijaliziranu učionicu po uzoru na učionice koje postoje u većini medicinskih učilišta zapadne Europe i SAD-a. Proces stvaranja „Kabineta vještina“ započinje (kada) doc. dr. sc. Alan Šustić pročelnik Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, nakon početne ideje uspijeva pronaći adekvatan prostor nekadašnjeg dječjeg vrtića u sklopu KBC Rijeka na lokalitetu Sušak. Alan Šustić godine 2013. uz potporu tadašnjeg rektora Sveučilišta u Rijeci akademika Rukavine, seli Kabinet vještina u novi, prilagođeni i opremljeni prostor u sklopu Sveučilišnog kampusa na Trsatu.

Dobitnik je više strukovnih i sveučilišnih priznanja, zahvalnica i nagrada. Dobitnik je  godišnje Nagrade Grada Rijeke i za 2005. godinu za “značajan napredak i dostignuća na području anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja”.

Bio je i član ekipe koja je dobila godišnju Nagradu grada Rijeke za 2007. godinu za “prvu uspješnu transplantaciju jetre u Rijeci”, dobitnik je godišnje županijske nagrade za inovaciju (2012.), a tu je nagrada Zaklade Sveučilišta za ak. godinu 2013/2014.

Dugo bi se još moglo nabrajati njegov doprinos u Europskim i svjetskim društvima koji pomiču granice stručnosti iz polja medicine kojim se Alan Šustić bavio.

Kao dekan bio je član Senata, a potom i predsjednik Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci. Također  bio je aktivan član različitih povjerenstava i komisija pri Sveučilištu u Rijeci i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Svoj je značajni doprinos dao u periodu od 2017. do 2022. kao član Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo, Nacionalnog vijeća za znanosti, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj RH.  Ove je godine (2023.) imenovan članom Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na što je posebno bio ponosan. Odlazi kao pročelnik Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci i kao Pročelnik zavoda za intenzivnu medicinu, Klinike za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, KBC-a Rijeka.

Značajan  dio svoje karijere profesor Šustić je posvetio razvoju ne liječničkih zdravstvenih zanimanja. Istinski je vjerovao, a i mnoge od nas pridobio za ideju unaprjeđenja sestrinstva, primaljstva i fizioterapije. Uporan je bio u dokazivanju da su visokoobrazovane medicinske sestre/tehničari izuzetno važni za ishode liječenja. Neumorno je promovirao važnost razvoja sestrinskih specijalizacija, a rezultat toga je bilo osnivanje Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci. Nije on pri tome zaboravljao liječničku struku. Pored izuzetnog doprinosa na afirmaciji anesteziološke struke vrlo je bio predan u razvoju hitne medicine. Njegova je maksima bila: bez akademskog razvoja nema niti razvoja struke. Osnovao je i vodio poslijediplomski studij hitne medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci i bio je mentor mnogim specijalizantima hitne medicine.

Teško je sažeti sva postignuća Alana Šustića međutim, Alan je prije svega bio čovjek, pravi i iskonski prijatelj, čak štoviše mnogima poput starijeg brata koji je punim plućima živio život i svoj liječnički poziv. Bio je erudit i vrsni poznavalac svega lijepog i savršenog u životu, bio je najnačitanija osoba koju sam ikada upoznao, a njegova strast za čitanjem i lijepim te dobrim bila je nenadmašna. Njegova istinska vrijednost bila je ljudskost i dobrota koju je nesebično djelio prijateljima, kolegama i suradnicima. Osim svoje voljene obitelji, stvarao je i manje obitelji, spajao ljude, pomicao granice kako medicine tako i ljudskosti u surovoj realnosti u kojoj je živio. Često nije bio zadovoljan sa svojim postignućima iako su nerijetko premašivala granice mogućeg. Nakon ostvarenog cilja nije se osvrtao već si je zadavao sljedeći veći i teže dostižniji cilj. Alan Šustić je iza sebe je ostavio toliko tragova, toliko zaduženika i toliko nezavršenih poslova. Tragovi će ostati vječno, zaduženi su dužni sjećati ga se, a poslove koje je započeo svi smo pozvani nastaviti i završiti. Iako je njegov iznenadni odlazak ostavio jednu veliku rupu u svima nama, njegove misli i djela pratiti će nas svaki dan jako dugo vremena, neke možda i cijeli život. Cijeli svoj život Alan Šustić je pokušavao promijeniti svijet i uspio je, bar dio svijeta u kojem je živio. Imao je uzore u svojim predcima na koje je bio jako ponosan i pogrešno mislio kako ih neće nadmašiti, bio je pre ponosan na svoju obitelj, suprugu Tanju i djecu Doru i Marka. Odgojio je i usmjerio na pravi put nebrojeno svojih učenika, kolega i prijatelja koji su koristeći njegove savršene medicinske algoritme postali bolji liječnici. Izgradio je piramide znanja i vještina, a za piramide se zna da imaju dugu vječnost. U ime svih djelatnika Medicinskog fakulteta u Rijeci jedno veliko HVALA.

Počivao u miru.

Alan Šustić (popis objekata) | Repozitorij Medicinskog fakulteta u Rijeci (uniri.hr)

Skip to content