Prof. dr. sc. ĐURĐICA MATIĆ- GLAŽAR

03.07.2024.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Komemoracija za profesoricu Matić-Glažar će se održati u petak, 19.7. u 13 h u velikoj predavaoni lokaliteta Sušak.

Dana 30.6.2024. u osamdeset i drugoj godini života preminula je Đurđica Matić Glažar, ugledna riječka liječnica i redovita profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, koja je čitav svoj radni vijek posvetila bolesnicima na dijalizi i onima s transplantiranim bubrezima.

Rođena je 1942. godine u Rijeci. Gimnaziju je završila 1960. godine, a diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1966. godine. Magistrirala je 1979. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1983. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Procjena radne sposobnosti osoba s transplantiranim bubregom“ na Medicinskom fakultetu u Rijeci.

Nakon završenog fakulteta i položenog stručnog ispita radila je kao liječnica Doma zdravlja u Rovinju, Senju i Zavodu za zaštitu zdravlja Rijeka. Završila je poslijediplomski studij Medicine rada 1972. godine u Zagrebu, a specijalistički ispit iz Medicine rada položila je 1974. godine. Od 1973. godine do odlaska u mirovinu radila je u Centru za dijalizu i transplantaciju bolnice dr. Zdravko Kučić, kasnije Zavodu za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju KBC Rijeka. Usavršavala se u Londonu i Torontu u području dijalize i transplantacije bubrega. Nakon odlaska u mirovinu radila je u dijaliznim centrima u Delnicama i Gospiću.

Na Medicinskom fakultetu u Rijeci postala je asistentica 1981. godine, docentica 1989., izvanredna profesorica 1995. i redovita profesorica 2005. godine na Katedri za socijalnu medicinu i zdravstvenu ekologiju.

Objavila je više znanstvenih i stručnih radova i poglavlja u knjigama, sudjelovala na brojnim domaćim i stranim kongresima. Sudjelovala je u diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Profesorice Matić sjećaju se brojne generacije studentica i studenata koji su pohađali Medicinski fakultet u Rijeci kao i brojne liječnice i liječnici koji su prošli kroz Centar za dijalizu i transplantaciju bilo kao specijalizanti ili kao liječnici na edukaciji iz drugih ustanova. Bila je mentor na više od stotinu diplomskih radova kolegica i kolega te medicinskih sestara tehničara i mentorica na više magistarskih radova i doktorata.

Bila je članica Hrvatskoga liječničkog zbora, Hrvatskog društva za nefrologiju dijalizu i transplantaciju, Hrvatskog društva za medicinu rada, Europskog udruženja nefrologa.

Godine 2003. postala je i začasni član HLZ-a.

Godine 2005. dobila je Zlatnu plaketu „Grb grada Rijeke“ za dugogodišnji prominentni medicinski rad na unapređenju liječenja osoba s bubrežnim zatajenjem.

Profesorica Matić cijenila je rad i predanost liječničkom pozivu. Možda je na prvi mah bila „neobična“, ali kada ste je bolje upoznali vidjeli ste njene vrline i kvalitete kao liječnika i stručnjaka te kao čovjeka koji je uvijek bio spreman pomoći ne samo bolesnicima već i kolegama. Radila je s veseljem i lakoćom, nikada nije rekla da joj je teško ili da je umorna. Uvijek je bila spremna pomoći mlađim kolegama kada je iz bilo kojih razloga trebalo promijeniti dežurstvo. S njom se moglo pričati satima, bilo o struci, novim trendovima u medicini ili životu. Bila je informirana o svemu. Jednom riječju jurila je kroz život „sto na sat“.

Riječka dijaliza i transplantacija u prof Matić imala je jedinstvenog liječnika kojeg će se rado sjećati i pamtiti brojne generacije liječnica, liječnika, sestara, tehničara i bolesnika.

Izv. prof. dr. sc. Lidija Orlić, dr. med.

Skip to content