Voditelj/ica odsjeka obračuna i likvidacije dohotka

13.04.2022.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa sa službenikom/icom na položaju III. vrste – voditelj/ica odsjeka obračuna i likvidacije dohotka, u Odjeljku za računovodstvo i financije, u Službi za računovodstvo, financije i nabavu Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj, s punim radnim vremenom, do povratka odsutne zaposlenice na rad.

Uvjeti:

  • razina 4.2 / 4.1. ekonomskog i srodnog usmjerenja,
  • 1 godina radnog iskustva,
  • poznavanje rada na osobnom računalu,
  • poznavanje engleskog jezika.
  • probni rad dva (dva) mjeseca.

Uz prijavu na natječaj prilaže se: životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta. Provesti će se razgovor sa kandidatima.

Pod pojmom radno iskustvo podrazumijeva se vrijeme provedeno u radnom odnosu na odgovarajućim poslovima poslije stjecanja određene kvalifikacije i pridržane razine sukladno Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osnovnih podataka.

Link na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja. Prijave se podnose u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove – Pisarnica Medicinskog fakulteta u Rijeci, ul. Braće Branchetta 20, Rijeka.

Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se razmatrati.

Skip to content