Konferencija Smislene inovacije u obrazovanju

Konferenciju je pripremio međunarodni tim stručnjaka na temelju iskustava i rezultata ostvarenih u okviru Erasmus+ projekta Relevant Assessment and Pedagogies for Inclusive Digital Education (RAPIDE). Projekt RAPIDE završava krajem veljače 2023. godine, a provodi se već dvije godine, od ožujka 2021. godine pod koordinacijom Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu u partnerstvu sa sveučilištima: Open […]

Skip to content