Natječaj za izbor suradnika/ca na suradničko radno mjesto iz znanstvenog područja biomedicina izdravstvo

31.05.2024.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje natječaj za:

 • A. izbor suradnika/ce na suradničko radno mjesto iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo
  • A.1. znanstveno polje kliničke medicinske znanosti
   • a) jedan/na asistent/ica, znanstvena grana sudska medicina, na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
  • A.2. znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
   • a) jedan/na viši/a asistent/ica, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini i na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

 • Kandidati na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Rektorskog zbora i Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Kandidati na natječaj za izbor na suradničko radno mjesto uz potpisanu prijavu prilažu:

 • životopis,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena studija ili dodatak diplomi za izbor u suradničko zvanje
  asistent,
 • preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju,
 • svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada (za prvi
  izbor).

Natječaj za izbor suradnika/ca na suradničko radno mjesto iz znanstvenog područja biomedicina izdravstvo

Skip to content