Obrana doktorskog rada Denis Juraga, mag. sanit. ing.

11.12.2023.
/ Vijesti / /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Denis Juraga, mag. sanit. ing. će u ponedjeljak, 18. prosinca 2023. godine javno braniti doktorski rad pod nazivom:

„Usporedba konvencionalnog (izravnog) i elektroničkog pristupa u javnozdravstvenim intervencijama usmjerenim na mentalno zdravlje, samoučinkovitost upravljanja zdravljem i kvalitetu života osoba starije životne dobi”

pred Povjerenstvom za javnu obranu doktorskog rada u sastavu:

  • izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, dipl. sanit. ing.,
  • prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac Bulian, dipl. psih.- prof. i
  • izv. prof. dr. sc. Tatjana Čulina, dr. med.

Obrana će se održati u 15,00 sati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Obrana doktorskog rada Denis Juraga, mag. sanit. ing.

Skip to content