Poučavanje u kliničkoj simulaciji

O TEČAJU Online asinkroni tečaj Poučavanje u kliničkoj simulaciji poseban je dio programa cjeloživotnog obrazovanja Moderna i praktična medicinska edukacija u kojem čini dio kolegija Simulacija kliničkog poučavanja. Iako čini dio navedenog programa i kolegija, ovaj online tečaj osmišljen je i proveden na drugačiji način od njihovih ostalih dijelova, uključujući estetsko oblikovanje, ali i metodološki pristup. Naime, u ovoj se tematskoj cjelini manje stavlja naglasak na samorefleksiju vlastite prakse polaznika, a više na teorijsku podlogu učenja temeljenog na simulaciji te na osvještavanje kliničkih nastavnika o mogućnostima koje ona nudi u modernoj medicinskoj edukaciji.

Dio programa cjeloživotnog obrazovanja, kolegij Simulacija kliničkog poučavanja, izrađen je u suradnji s Texas Tech University Health Sciences Center El Paso, Sjedinjene Američke Države.

CILJ TEČAJA Cilj tečaja Poučavanje u kliničkoj simulaciji je osposobiti polaznike za samostalno dizajniranje scenarija za poučavanje u kliničkoj simulaciji, praćenje napretka i davanje konstruktivnih povratnih informacija, debrifiranje, kao i odabir primjerenih alata za procjenu i vrjednovanje kliničke osposobljenosti u simulacijskom okruženju.

KOME JE TEČAJ NAMIJENJEN? Tečaj je namijenjen nastavnicima koji u vlastitoj praksi koriste kliničku simulaciju, kao i onima koji ju ne koriste, ali se žele upoznati s njezinim osnovnim principima.

SADRŽAJ TEČAJA

 • Tematska cjelina I. Osnove učenja temeljenog na simulaciji
  1. Osnove učenja temeljenog na simulaciji
  2. Virtualni obilazak Centra za kliničku simulaciju TECHS
  3. Učenje temeljeno na simulaciji: teorije učenja i učinkovitost
 • Tematska cjelina II. Dizajn scenarija za poučavanje u kliničkoj simulaciji
  1. Kako se pripremiti za učinkovito poučavanje u kliničkoj simulaciji?
  2. Dizajn objektivno strukturiranih kliničkih pregleda/ispita
 • Tematska cjelina III. Praćenje napretka, povratna informacija i vrjednovanje kliničke osposobljenosti u kliničkoj simulaciji
  1. Facilitacija u simulacijskom okruženju
  2. Debrifiranje u simulacijskom okruženju
  3. Povratna informacija u simulacijskom okruženju

NAČIN PROVOĐENJA I TRAJANJE TEČAJA Tečaj Poučavanje u kliničkoj simulaciji je online asinkroni tečaj te polaznici materijalima mogu pristupiti u bilo koje vrijeme na bilo kojem mjestu. Tečaj se provodi na sustavu za e-učenje Moodle u društvu (MoD) i traje 10 sati. Od trenutka upisa tečaj će polaznicima biti otvoren 30 dana.

SURADNICI NA TEČAJU

 • U osmišljavanju, izradi, provođenju i održavanju online tečaja sudjeluju:
  1. doc. dr. sc. Janja Tarčuković, dr. med. (voditeljica)
  2. prof. dr. sc. Sanja Kupešić, dr. med. (voditeljica)
  3. izv. prof. dr. sc. Nina Pereza, dr. med.
  4. doc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić, dr. med.
  5. Erika Šuper-Petrinjac, dr. med.
  6. Davorka Lulić, dr. med.
  7. Simona Komen, dr. med.
  8. prof. dr. sc. Alen Protić, dr. med.

CIJENA TEČAJA Tečaj je besplatan za nastavnike Medicinskog fakulteta u Rijeci.

NAJAVA NATJEČAJA ZA UPIS NA TEČAJ Natječaj za upis na tečaj bit će otvoren 6. ožujka i trajat će do 12. ožujka. U prvom ciklusu tečaja, koji čini probni ciklus provođenja, bit će upisano ukupno 10 polaznika. Za prijavu je potrebno ispuniti sljedeći obrazac i poslati ga na adresu petra.volf.zikovic@uniri.hr i janja.tarcukovic@uniri.hr.

Polaznici će biti upisivani redoslijedom prijave na natječaj.

POČETAK PRVOG CIKLUSA Prvi ciklus online tečaja „Poučavanje u kliničkoj simulaciji“ počet će 20. ožujka i trajat će do 18. travnja.

Ažurirano 03.10.2023.

Skip to content