• Naslovnica
 • /
 • Projekti
 • /
 • Jednozidne ugljikove nanocjevčice u eksperimentalnoj traumatskoj ozljedi mozga (CarNanoTBI)

Jednozidne ugljikove nanocjevčice u eksperimentalnoj traumatskoj ozljedi mozga (CarNanoTBI)

Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanja projekta: 2018. do 2023.
Iznos financiranja: 1.725.000,00 Kn

Projektni tim

Voditeljica projekta
Izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović, dr. med., Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
https://portal.uniri.hr/portfelj/391

Suradnici:

 • Tamara Janković, dipl. sanit. ing., Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • https://portal.uniri.hr/portfelj/1864
 • Jelena Rajič Bumber, dipl. inž. biol., Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • https://portal.uniri.hr/portfelj/1553
 • Dr. sc. Petra Dolenec, dipl.ing.biol., prof.biol., Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • https://portal.uniri.hr/portfelj/1638
 • Nika Gržeta, mag. bioteh. u med., Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • https://portal.uniri.hr/Portfelj/Index/3957

Sažetak

Traumatska ozljeda mozga (engl. traumatic brain injury, TBI) jedan je od vodećih uzroka invaliditeta i smrti u u mladih osoba širom svijeta. Astrociti, najbrojnije i najraznolikije stanice u središnjem živčanom sustavu, snažni su regulatori održavanja homeostaze staničnog okoliša, a brojni dokazi upućuju na značajnu ulogu reaktivne astrocitoze u sinaptičkoj plastičnosti i reorganizaciji neuralnih krugova nakon TBI. Također, poznato je kako disfunkcija reaktivnih astrocita negativno utječe na ishode posljedično TBI-u. Iako su mnoge pretkliničke i kliničke studije doprinijele recentnim znanjima o patofoziologiji TBI, još uvijek postoje brojne nepoznanice zbog kojih ne postoji optimalno liječenje. Jedan od obećavajućih pristupa koji bi mogao omogućiti oporavak oštećenog mozga nakon TBI je tkivni inženjering, metoda koja je usmjerena na premoštenje strukturalnih defekata u moždanom tkivu. Ugljikove nanocjevčice (engl. carbon nanotubes, CNTs) imaju brojne izuzetne osobitosti poput veličine, čvrstoće, fleksibilnosti, vodljivosti i biokompatibilnosti koje ih čine obećavajućim materijalom za brojne biomedicinske aplikacije. S obzirom na gore navedeno, hipoteze ovog projekta jesu kako kemijski funkcionalizirane jednozidne CNTs potiču preživljenje i proliferaciju te utječu na funkcije astrocita podvrgnutih in vitro TBI, a kako nakon intracerebralne aplikacije u miša s traumom mozga potpomažu procese endogenog oporavka i regeneracije. Očekujemo kako će rezultati ovog projekta omogućiti bolje razumijevanje uloga astrocita u TBI te ukazati na moguću upotrebu gore spomenutog nanomaterijala u liječenju traume mozga

Ažurirano 24.01.2022.

Skip to content