Sekundarno omatanje i izlazak beta-herpesvirusa iz stanice

AsCoSE&E

IP-2019-04-3582

Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje projekta: 01. 01. 2020. do 31. 12. 2023.
Ugovoreni iznos financiranja: 1.355.937,50 HRK (180.000 EUR)

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Pero Lučin, Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Suradnici na projektu:

Prof. dr. sc. Hana Mahmutefendić Lučin, Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Prof. dr. sc. Gordana Blagojević Zagorac, Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Prof. dr. sc. Kristina Grabušić, Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Prof. dr. sc. Martin Messerle, Medicinski fakultet Hannover, Njemačka

Prof. dr. sc. Zsolt Ruzsics, Sveučilišna klinika Freiburg, Institut za virologiju, Njemačka

Doc. dr. sc. Tamara Gulić, Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, suradnik na projektu od lipnja 2022.

Doc. dr. sc. Ljerka Karleuša, Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Natalia Jug Vučko, Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci suradnik na projektu do lipnja 2023.

Valentino Pavišić, Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, suradnik na projektu do svibnja 2022.

Silvija Lukanović Jurić, Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Dr. sc. Marina Marcelić, Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Ingrid Šutić, Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, suradnik na projektu do svibnja 2022.

Igor Štimac, Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Ivona Viduka, Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Sažetak Beta-herpesvirusi opsežno reorganiziraju membranski sustav stanice domaćina i iskorištavaju ga za završne faze u proizvodnji virusa: stjecanje virusne ovojnice i izlazak virusa iz stanice. Mjesto i mehanizmi tih procesa su nejasni zbog nedovoljno razjašnjene složenosti membranskog sustava, nedovoljno razvijenih metoda za kvantifikaciju otpuštenih viriona, te nemogućnosti praćenja pojedinačnog virusa i/ili organele unutar stanice. U ovom projektu koristiti ćemo rekombinante mišjeg citomegalovirusa (MCMV), člana beta-herpesvirus obitelji, za poboljšanje metoda kvantifikacije izvanstaničnih viriona, razlikovanje virusne replikacije od proizvodnje virusa te unutarstanično praćenja virusa. Rekombinantni MCMV s fluorescentno-obilježenim malim kapsidnim proteinom, jedini raspoloživi virusi s označenom kapsidom u obitelji beta-herpesvirusa, omogućit će analizu kolokalizacije i dinamičko praćenje virusa tijekom procesa stjecanja ovojnice. S obzirom na to da je izlazak CMV iz stanice rijedak događaj, koristit ćemo digitalnu holotomografsku mikroskopiju (DHTM) kako bismo pratili izlazak MCMV-a iz stanice i razvili test za proučavanje procesa izlaska. Korištenjem sustavnih pristupa, kao što su analiza lokalnog interaktoma pomoću računalnih metoda i BioID testa (proximity-dependent biotin-identification assay), analiza transkriptoma i linearnih motiva u virusnim proteinima, usredotočit ćemo se na značajne stanične čimbenike koji kontroliraju procese virusnog omatanja i izlaska. Značajne čimbenike testirat ćemo pomoću novorazvijenih metoda za siRNA skrining u dva koraka te identificirati one koji su neophodni za završne faze sazrijevanja virusa. Kako bi stekli mehanicistički uvid, pomoću poboljšane metodologije i knock-down metodama (siRNA) u zaraženim stanicama, dubinski ćemo analizirati male GTPaze iz obitelji Rab i/ili Arf koje kontroliraju svaki od tih procesa.

Objavljene publikacije

 • Lučin P., Jug Vučko N., Karleuša Lj., Mahmutefendić Lučin H., Blagojević Zagorac G., Lisnić B., Pavišić V., Marcelić M., Grabušić K., Brizić I., Lukanović Jurić S. (2020). Cytomegalovirus generates assembly compartment in the early phase of infection by perturbation of host-cell factors recruitment at the early endosome/endosomal recycling compartment/trans-Golgi interface. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 8:563607. https://doi.org/10.3389/fcell.2020.563607.
 • Štimac, I.; Jug Vučko, N.; Blagojević Zagorac, G.; Marcelić, M.; Mahmutefendić Lučin, H.; Lučin, P. (2021). Dynamin inhibitors prevent the establishment of the cytomegalovirus assembly compartment in the early phase of infection. Life 2021, 11, 876. https://doi.org/10.3390/life11090876.
 • Pavišić V, Mahmutefendić Lučin H, Blagojević Zagorac G, Lučin P. (2021). Arf GTPases are required for the establishment of the pre-assembly compartment in the early phase of cytomegalovirus infection. Life. 2021; 11(8):867. https://doi.org/10.3390/life11080867.
 • Marcelić M, Lučin HM, Begonja AJ, Zagorac GB, Lisnić VJ, Lučin P. (2021). Endosomal phosphatidylinositol-3-phosphate-associated functions are dispensable for establishment of the cytomegalovirus pre-assembly compartment but essential for the virus growth. Life. 2021; 11(8):859. https://doi.org/10.3390/life11080859.
 • Marcelić M, Mahmutefendić Lučin H, Jurak Begonja A, Blagojević Zagorac G, Lučin P. (2022). Early endosomal Vps34-derived phosphatidylinositol-3-phosphate is indispensable for the biogenesis of the endosomal recycling compartment. Cells, 2022, 11(6):962. https://doi.org/10.3390/cells11060962. PMID: 35326413.
 • Mahmutefendić Lučin H, Blagojević Zagorac G, Marcelić M, Lučin P. (2022). Host Cell Signatures of the Envelopment Site within Beta-Herpes Virions. International Journal of Molecular Sciences. 23(17):9994. https://doi.org/10.3390/ijms23179994.
 • Mahmutefendić Lučin H, Lukanović Jurić S, Marcelić M, Štimac I, Viduka I, Blagojević Zagorac G, Lisnić B, Ruzsics Z, Lučin P. Membraneless Compartmentalization of Nuclear Assembly Sites during Murine Cytomegalovirus Infection. Viruses. 2023 Mar 16;15(3):766. https://doi.org/10.3390/v15030766.
 • Lučin P, Mahmutefendić Lučin H, Blagojević Zagorac G (2023) Cytomegaloviruses reorganize endomembrane system to intersect endosomal and amphisome-like egress pathway. Frontiers in Cell Developmental Biology, 19 December 19, 2023, Volume 11 – 2023, https://doi.org/10.3389/fcell.2023.1328751.

Konferencijska priopćenja

 • Jurić R, Ronchieri E, Blagojević Zagorac G, Lučin P, Mahmutefendić H. (2020). Predictive Technologies and Biomedical Semantics: A Study of Endocytic Trafficking. 13th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2020).
 • Lučin P, Mahmutefendić Lučin H, Blagojević Zagorac G. (2020). Cellular physiology of viral infection. Covid – 19 messages I – Advancement in virology research – an opportunity to improve international impact of the University of Rijeka. The Croatian Academy of Sciences and Arts, the Department of Biomedical Sciences in Rijeka, the University of Rijeka. Rijeka, September 24, 2020 (Lučin P. – invited lecture).
 • Marcelić M, Mahmutefendić Lučin H, Jurak Begonja A, Blagojević Zagorac G, Lučin P. (2020). Endosomal PI3P domains are not required for the development of the cytomegalovirus pre-assembly compartment but are essential for efficient virion assembly. The 14th Annual Symposium of the Croatian Physiological Society with international participation „Homeostasis – From Cell to Organ“. September 25th – 26th, 2020 „online“ MS Teams (Marcelić M. – oral presentation).
 • Šutić Udović I, Grabušić K, Blagojević Zagorac G, Mahmutefendić Lučin H, Lučin P. (2020). Quantification of the mouse cytomegalovirus by novel fluorescence signal-based approach. The 14th Annual Symposium of the Croatian Physiological Society with international participation „Homeostasis – From Cell to Organ“. September 25th – 26th, 2020 „online“ MS Teams (Šutić Udović I. – oral presentation).
 • Štimac I, Jug Vučko N, Blagojević Zagorac G, Ruzsics Z, Lučin P, Mahmutefendić Lučin H. (2020). Remodelling of the endosomal recycling compartment interfaces with early endosomes and trans Golgi network during murine cytomegalovirus (MCMV) infection is dynamin-2 dependent. The 14th Annual Symposium of the Croatian Physiological Society with international participation „Homeostasis – From Cell to Organ“. September 25th – 26th, 2020 „online“ MS Teams (Štimac I. – oral presentation).
 • Jug Vučko N, Karleuša Lj, Mahmutefendić Lučin H, Blagojević Zagorac G, Marcelić M, Štimac I, Lučin P. (2020). Golgi apparatus redistribution and cVAC formation in the early phase of MCMV infection. The 14th Annual Symposium of the Croatian Physiological Society with international participation „Homeostasis – From Cell to Organ“. September 25th – 26th, 2020 „online“ MS Teams (Jug Vučko N. – poster presentation).
 • Pavišić V, Mahmutefendić Lučin H, Gulić T, Karleuša Lj, Jug Vučko N, Lučin P, Blagojević Zagorac G. (2020). Role of Arf GTPases in MCMV transport to the cell nucleus. The 14th Annual Symposium of the Croatian Physiological Society with international participation „Homeostasis – From Cell to Organ“. September 25th – 26th, 2020 „online“ MS Teams (Pavišić V. – poster presentation).
 • Karleuša Lj, Lukanović Jurić S, Jug Vučko N, Pavišić V, Mahmutefendić Lučin H, Blagojević Zagorac G, Lisnić B, Lučin P. (2020). Cytokinesis failure in MCMV infection. The 14th Annual Symposium of the Croatian Physiological Society with international participation „Homeostasis – From Cell to Organ“. September 25th – 26th, 2020 „online“ MS Teams (Karleuša Lj. – poster presentation).
 • Karleuša Lj, Lukanović Jurić S, Jug Vučko N, Pavišić V, Mahmutefendić Lučin H, Blagojević Zagorac G, Lisnić B, Lučin P. (2020). Multistep cytokinesis failure in MCMV infection. 2020 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Online Only, October 1st-2nd 2020, Abstract book p24 (Karleuša Lj. – oral presentation).
 • Štimac I, Jug Vučko N, Blagojević Zagorac G, Ruzsics Z, Lučin P, Mahmutefendić Lučin H. (2020). Dynamin-2 is important for generation of viral preassembly compartment, but also for synthesis of late proteins and formation of infective virons in murine cytomegalovirus (MCMV) infection. 2020 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Online Only, October 1st-2nd 2020, Abstract book p44 (Štimac I. – poster presentation).
 • Pavišić V, Mahmutefendić Lučin H, Gulić T, Karleuša Lj, Jug Vučko N, Lučin P, Blagojević Zagorac G. (2020). Role of ARF proteins during the early phase of MCMV infection. 2020 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Online Only, October 1st-2nd 2020, Abstract book p50 (Pavišić V. – poster presentation).
 • Jug Vučko N, Karleuša Lj, Mahmutefendić Lučin H, Blagojević Zagorac G, Marcelić M, Štimac I, Lučin P. (2020). Golgi apparatus rearrangement as a first step in cVAC formation. 2020 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Online Only, October 1st-2nd 2020, Abstract book p57 (Jug Vučko N. – poster presentation).
 • Šutić I, Grabušić K, Blagojević Zagorac G, Mahmutefendić Lučin H, Lučin P. (2020). Establishing of an ELISA-like method to directly and quickly quantify virions released from mouse cytomegalovirus infected cells. 2020 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Online Only, October 1st-2nd 2020, Abstract book p58 (Šutić I. – poster presentation).
 • Pavišić V, Mahmutefendić Lučin H, Gulić T, Jug Vučko N, Lučin P, Blagojević Zagorac G. MCMV induces activation and accumulation of Arf6 GTPase on membranes of virion assembly compartment. 2021 Annual Meeting of the  Croatian Immunological Society Trogir, 23-25.09.2021. Abstract book, p56.
 • Pavišić V, Mahmutefendić Lučin H, Jug Vučko N, Lučin P, Blagojević Zagorac G. Arf proteins and their GEFs are generally excluded from outer part of murine cytomegalovirus assembly compartment in the late phase of MCMV infection. The 15th Annual Symposium of the Croatian Physiological Society with international participation „Homeostasis – From Cell to Organ“. October 7th – 8th, 2021 Zagreb. (Blagojević Zagorac, selected oral presentation).
 • Pavišić V, Mahmutefendić Lučin H, Lučin P, Blagojević Zagorac G. Arf proteins accumulate in the citomegalovirus assembly compartment during the early phase of infection. FEBS 2021. The 45th FEBS Congress. Jully 3-8t, 2021 Ljubljana. (Pavišić, poster presentation).
 • Viduka I, Štimac I, Jug Vučko N, Blagojević Zagorac G, Mahmutefendić Lučin H, Lučin P. Dynamic microtubules contribute to the establishment of the cytomegalovirus assembly compartment in the early phase of infection. The 15th Annual Symposium of the Croatian Physiological Society with international participation „Homeostasis – From Cell to Organ“. October 7th – 8th, 2021 Zagreb. (Viduka, poster presentation).
 • Karleuša  Lj, Jug Vučko N, Pavišić V, Lukanović Jurić S, Mahmutefendić Lučin H, Blagojević Zagorac G, Lisnić B, Lučin P. Expansion of early endosome – endosomal recycling compartment interface initiates the establishment of the cytomegalovirus assembly compartment. The 15th Annual Symposium of the Croatian Physiological Society with international participation „Homeostasis – From Cell to Organ“. October 7th – 8th, 2021 Zagreb.
 • Lukanović Jurić S, Mahmutefendić Lučin H., Blagojević Zagorac G, Lučin P. Identification of the host-cell site of secondary envelopment by the analysis of linear motifs of cytomegalovirus-associated proteins. The 15th Annual Symposium of the Croatian Physiological Society with international participation „Homeostasis – From Cell to Organ“. October 7th – 8th, 2021 Zagreb.
 • Štimac I, Blagojević Zagorac G, Lučin P, Mahmutefendić Lučin H. MCMV influence on intracellular membrane localization molecules that regulates endosomal recycling. The 15th Annual Symposium of the Croatian Physiological Society with international participation „Homeostasis – From Cell to Organ“. October 7th – 8th, 2021 Zagreb. (Štimac, poster presentation).
 • Štimac I, Marcelić M, Blagojević Zagorac G, Lučin P, Mahmutefendić Lučin H. Dynamin-2 is important for production of infective virions in murine cytomegalovirus (MCMV) infection. 6th European Congress of Immunology. September 1 – 4 on virtualeci2021.com. Eur. J. Immunol. 2021. 51 (Suppl. 1): 301.
 • Pavišić V, Jug Vučko N, Mahmutefendić Lučin H, Karleuša Lj, Lučin P, Blagojević Zagorac G. Cytomegaloviruses induce massive reorganization of Arf proteins in the early phase of infection. 6th European Congress of Immunology. September 1 – 4 on virtualeci2021.com. Eur. J. Immunol. 2021. 51 (Suppl. 1): 273.
 • Karleuša Lj, Jug Vučko N, Pavišić V, Lukanović Jurić S, Mahmutefendić Lučin H, Blagojević Zagorac G, Lisnić B, Lučin P. Establishment of the cytomegalovirus assembly compartment initiated by the expansion of early endosome – endosomal recycling compartment interface. 6th European Congress of Immunology. September 1 – 4 on virtualeci2021.com. Eur. J. Immunol. 2021. 51 (Suppl. 1): 299.
 • Marcelić M., Mahmutefendić Lučin H., Jurak Begonja A., Blagojević Zagorac G, Lučin P. Role of the endosomal phosphatidylinositol 3‐phosphate in the biogenesis of the cytomegalovirus assembly compartment. 6th European Congress of Immunology. September 1-4 on virtualeci2021.com. Eur. J. Immunol. 2021. 51 (Suppl. 1): 300.
 • Jug Vučko N, Karleuša Lj, Mahmutefendić Lučin H, Blagojević Zagorac G, Marcelić M, Štimac I, Lučin P. cVAC formation and Golgi apparatus reorganisation in the early phase of MCMV infection. 6th European Congress of Immunology. September 1 – 4 on virtualeci2021.com. Eur. J. Immunol. 2021. 51 (Suppl. 1): 303.
 • Viduka I, Karleuša Lj, Lučin P. Digital holo-tomographic and confocal microscopy in cell imaging. Summer School on Image Processing, 8 – 17 July 2021, Rijeka.
 • Mahmutefendić Lučin H, Štimac I, Jug Vučko N, Blagojević Zagorac G, Marcelić M, Lučin P. Dynamine inhibitor(s) blocks development of cytomegalovirus assembly compartment in the early phase of infection. 45th Annual International Herpesvirus Workshop. Virtual, August 2 – 6, 2021. Abstract book, p. 189.
 • Štimac I, Viduka I, Blagojević Zagorac G, Lučin P, Mahmutefendić Lučin H. siRNA silencing as a screening method for detection of cellular proteins responsible for membrane reorganization in early phase of murine cytomegalovirus infection. Science and Us. 1st Biomedicine and Health PhD Students Congress with International Participation. 19 – 20 May 2022., Rijeka. Abstract book, p65.
 • Viduka I, Štimac I, Karleuša Lj, Blagojević Zagorac G, Mahmutefendić Lučin H, Lučin P. Digital holotomographic microscopy reveals decreased lipid levels in the early phase of murine cytomegalovirus infection following dynasore treatment. Science and Us. 1st Biomedicine and Health PhD Students Congress with International Participation. 19 – 20 May 2022., Rijeka. Abstract book, p71.
 • Radić B, Ružić T, Lukanović Jurić S, Štimac I, Lisnić B, Blagojević Zagorac G, Lučin P, Mahmutefendić Lučin H. Murine cytomegalovirus M48 protein deubiquitylation function is dispensable for viral replication but is important for host cell membrane remodeling. 46th Annual International Herpesvirus Workshop virtual conference, July 25 – 29, 2022. Poster. Abstract book 8.52, p182.
 • Marcelić M, Mahmutefendić Lučin H, Jurak Begonja A, Blagojević Zagorac G, Viduka I, Lučin P. Endosomal phosphatidylinositol-3-phosphate is essential for the final assembly of CMV virions. 46th Annual International Herpesvirus Workshop virtual conference, July 25 – 29, 2022. Oral presentation. Abstract book 7.24, p142.
 • Štimac I, Viduka I, Blagojević Zagorac G, Lučin P, Mahmutefendić Lučin H. Sorting nexin 4 and sorting nexin 27 are important for generation of pre-assembly compartment in the early phase of murine cytomegalovirus infection. 46th Annual International Herpesvirus Workshop virtual conference, July 25 – 29, 2022. Poster. Abstract book 7.32, p146.
 • Pavišić V, Mahmutefendić Lučin H, Lučin P, Blagojević Zagorac G. Arf1 and Arf6 Are Required for the Establishment of Murine Cytomegalovirus Infection. 46th International Herpesvirus Workshop, Virtual Conference, July 25 – 29, 2022. Poster presentation (7.04). Abstract book p132.
 • Viduka I, Štimac I, Blagojević Zagorac G, Mahmutefendić Lučin H, Lučin P. Suppression of early endosomal sorting nexins affects murine cytomegalovirus envelopment and egress. 46th Annual International Herpesvirus Workshop virtual conference, July 25 – 29, 2022. Poster. Abstract book 7.36, p148.
 • Blagojević Zagorac G, Pavišić V, Mahmutefendić Lučin H, Lučin P. Arf1 and Arf6 are required for the establishment of murine cytomegalovirus infection. 46th Annual International Herpesvirus Workshop virtual conference, July 25 – 29, 2022. Poster. Abstract book 7.04, p132.
 • Štimac I, Blagojević Zagorac G, Marcelić M, Lučin P, Mahmutefendić Lučin H. Rab10 GTPase is involved in membrane remodeling to form assembly compartment in the early phase of murine cytomegalovirus infection. 3rd Regional Congress of Physiological Societies and 5th Congress of Croatian Physiological Society. 22nd – 24th September 2022, Plitvička Jezera, Croatia. Abstract book, p51.
 • Pavišić V, Mahmutefendić Lučin H, Lukanović Jurić S, Lučin P, Blagojević Zagorac G. Arf1 and Arf6 GTPases are required for intracellular transport of cytomegalovirus virions. 3rd Regional Congress of Physiological Societies and 5th Congress of Croatian Physiological Society. 22nd – 24th September 2022, Plitvička Jezera, Croatia. Abstract book, p124.
 • Lukanović Jurić S, Mahmutefendić Lučin H, Lučin P. Predicting biomolecular condensate formation of cytomegalovirus-associated proteins using bioinformatics tools. 3rd Regional Congress of Physiological Societies and 5th Congress of Croatian Physiological Society. 22nd – 24th September 2022, Plitvička Jezera, Croatia. Abstract book, p126.
 • Marcelić M, Mahmutefendić Lučin H, Jurak Begonja A, Blagojević Zagorac G, Viduka I, Lučin P. Role of the endosomal phosphatidylinositol-3-phosphate in the cytomegalovirus life cycle. 3rd Regional Congress of Physiological Societies and 5th Congress of Croatian Physiological Society. 22nd – 24th September 2022, Plitvička Jezera, Croatia. Abstract book, p129.
 • Karleuša Lj, Gulić T, Šutić Udović I, Mahmutefendić Lučin H, Blagojević Zagorac G, Lučin P. The read-out challenge: how to speed up the research and bypass time-consuming protocols? 3rd Regional Congress of Physiological Societies and 5th Congress of Croatian Physiological Society. 22nd – 24th September 2022, Plitvička Jezera, Croatia. Abstract book, p134.
 • Viduka I, Štimac I, Lukanović Jurić S, Gulić T, Blagojević Zagorac G, Mahmutefendić Lučin H, Lučin P. Early Endosomal Sorting Nexins Are Required for Murine Cytomegalovirus Envelopment and Egress. 3rd Congress of Physiological Societies and 5th Congress of Croatian Physiological Society. 22nd – 24th September 2022, Plitvička Jezera, Croatia. Abstract book, p142.
 • Radić B, Ružić T, Štimac I, Lisnić B, Lukanović Jurić S, Blagojević Zagorac G, Lučin P, Mahmutefendić Lučin H. Deubiquitinilation function of murine cytomegalovirus M48 protein influence remodeling of WASH1 endosomal network in the early phase of infection. 3rd Congress of Physiological Societies and 5th Congress of Croatian Physiological Society. 22nd – 24th September 2022, Plitvička Jezera, Croatia. Abstract book, p143.
 • Viduka I, Karleuša Lj, Gulić T, Blagojević Zagorac G, Mahmutefendić Lučin H, Lučin P. Bulk release of the MCMV virions is a rare event, as revealed by live-cell tracking of secondary envelopment and egress. 2023 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Brijuni, 05 – 07. 10. 2023. Poster presentation (P6), Abstract book p32.
 • Radić B, Ružić T, Štimac I, Lisnić B, Blagojević Zagorac G, Lučin P, Mahmutefendić Lučin H. Ubiquitinilation of Rab5 guanine nucleotide exchange factor (GEF) Rabex5 and deubiquitinilation of Rab11FIP1 affects transferrin recycling in MCMV infected cells. 2023 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Brijuni, 05 – 07. 10. 2023. Poster presentation (P7), Abstract book p33.
 • Štimac I, Radić B, Blagojević Zagorac G, Marcelić M, Lisnić B, Lučin P, Mahmutefendić Lučin H. EHBP1 and Rabin8 GTPase recruit Rab10 GTPase in Murine cytomegalovirus assembly compartment. 2023 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Brijuni, 05 – 07. 10. 2023. Poster presentation (P8), Abstract book p33.
 • Viduka I, Karleuša Lj, Blagojević Zagorac G, Mahmutefendić Lučin H, Lučin P. Live cell tracking of secondary envelopment and egress of the MCMV virions reveals that bulk release is a rare event. 12th EFIS-EJI South-Eastern European Immunology School (SEEIS2023). 20th – 23rd October 2023. Trogir, Croatia. Poster presentation. Abstract book, p50.
 • Radić B, Ružić T, Štimac I, Lisnić B, Blagojević Zagorac G, Lučin P, Mahmutefendić Lučin H. Murine cytomegalovirus m48 protein deubiquitynilate EHD1 and Rab11FIP1 proteins and inhibits transferrin recycling. 12th EFIS-EJI South-Eastern European Immunology School (SEEIS2023). 20th – 23rd October 2023. Trogir, Croatia. Poster presentation. Abstract book, p30.

Ažurirano 06.02.2024.

Skip to content